Investeringar för en hållbar framtid!Ekoväst Invest AB investerar i små och medelstora företag med säte och/eller huvudsaklig verksamhet i Värmland och Dalsland.

 

Vi tillför kapital, kompetens och nätverk, för att därigenom skapa en optimal avkastning på investerat kapital till våra ägare.