För Entreprenörer


 

När vi utvärderar våra investeringsmöjligheter bedömer vi;

  • Ledning, branscherfarenhet och entreprenörskap

  • Marknad, storlek och tillväxt

  • Konkurrens, antal konkurrenter och substitut

  • Kundvärde, pris och mervärde

  • Affärsmodell, skalbarhet och värdeskapande

  • Teknologi, teknikhöjd, miljöprofil och unikitet

  • Exit, exitstrategi och möjlighet till avyttring