Investeringsprocess

Förvärva och investera ägarkapital i mindre och medelstora bolag i Värmland och Dalsland.

 

Värdeskapandeprocess

Värdeförädla genom att tillföra kapital, kompetens och nätverk, för att därigenom skapa en bra avkastning på investerat kapital. Ekoväst skall kontinuerligt tillse att bolagen har bästa möjliga ledning för att genomföra en kraftfull utveckling genom tillväxt. Detta kan ske organiskt, genom förvärv av kompletterande bolag eller genom en kombination därav. Oftast krävs en kombination av många åtgärder. Alla bolag kräver analys och även de mest kompetenta ledningarna kräver stöd av en engagerad styrelse med exempelvis punktvisa insatser från en engagerad ägare.

Exitprocess

Avyttra bolagen inom en konjunkturcykel.
 

Sekretess

Ekoväst arbetar alltid under sekretess vid hanterandet av kapitalförfrågan och utvärdering.