Investeringskriterier

  • Över tid måste det finnas en ordentlig tillväxt i både omsättning och lönsamhet.

  • Investeringsintervall ca 2 – 25 MSEK i ägarkapital och konvertibla lån. Ekoväst investerar inte i tidiga skeden.

  • Det skall finnas en aktiv exitstrategi och bolagen skall kunna avyttras inom en konjunkturcykel.

  • Ekoväst har sitt säte i Arvika och utgångspunken för investeringar är att investera i Värmland, Dalsland och därtill närliggande områden.